Bwin

- - - - -
Akcja promocyjna firmy Bwin. Poznań-Arena, Katowice-Spodek, Wroc³aw-Rynek, Warszawa-Starówka, Kraków-Rynek.